Vikingarnas familjedaghem

– en del av C Företaget

Vikingarna erbjuder en trygg miljö i en liten barngrupp för barn i åldrarna 1-5 år.

Vi är tre dagbarnvårdare som samarbetar i verksamheten och vi utgår från två hem. Vikingarna erbjuder en miljö där barn får vara barn och utvecklas i  små grupper där de blir sedda och får en lugn, trygg tillvaro.

Hos oss är leken central. Genom denna får barnen lära sig turtagning, socialt samspel och begreppsuppfattning. Vi åker även på studiebesök och olika aktiviteter för att barnen ska få lära sig och utvecklas utanför hemmet.

Vi vistas mycket ute i naturen där barnen lär sig mer om naturen och dess invånare.

Öppettider

06.00-18.00 (Mån-Fre)

Husdjur

Det finns inga djur på familjedaghemmet

Ansök om plats

Kontakta dagbarnvårdaren

Lokal / Hem

Verksamheten bedrivs i hemmet.

Inriktning

Lek, natur, utevistelse och rörelse.

Verksamheten

Verksamheten

Vikingarnas familjedaghem utgår från våra hem där vi arbetar med små, åldersblandade barngrupper.

Att liten lär Stor och att Stor visar hänsyn till liten är självklarheter i verksamheten. Barnen får lära sig matlagning, bakning och leken ses som central. Barnen får vistas mycket i naturen där de tidigt kan utveckla en miljömedvetenhet och en respekt för naturen samt dess invånare.

Vi sätter alltid barnen i centrum, barnens frågor och önskemål tas tillvara då vi planerar verksamheten. I verksamheten finns möjligheter till värdefull spontanitet som tar tillvara på barnens nyfikenhet, som vi ser som en viktig del i lärande.

Vi anser att det är viktigt att barn får vara barn och att de får en lugn och trygg tillvaro i dagens allt mer stressade samhälle. Barns lek är oerhört viktig för deras utveckling och lärande. I leken har de möjlighet att lära sig många olika saker. Där övar de sig till exempel i turtagning, socialt samspel och begreppsuppfattning.

Maten som serveras är hemlagad. Den lagas från grunden med till största delen svenska och ekologiska råvaror.

Om oss

Om oss

Emelie

Anna

Anneli

Kontakta oss

Ort
Gyllerboda

Emelie

073-811 72 60

Anna

073-670 98 56

Anneli

070-232 45 28

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se

Klagomålshantering
Länk