Verksamheten

Vikingarnas familjedaghem utgår från våra hem där vi arbetar med små, åldersblandade barngrupper.

Att liten lär Stor och att Stor visar hänsyn till liten är självklarheter i verksamheten. Barnen får lära sig matlagning, bakning och leken ses som central. Barnen får vistas mycket i naturen där de tidigt kan utveckla en miljömedvetenhet och en respekt för naturen samt dess invånare.

Vi sätter alltid barnen i centrum, barnens frågor och önskemål tas tillvara då vi planerar verksamheten. I verksamheten finns möjligheter till värdefull spontanitet som tar tillvara på barnens nyfikenhet, som vi ser som en viktig del i lärande.

Vi anser att det är viktigt att barn får vara barn och att de får en lugn och trygg tillvaro i dagens allt mer stressade samhälle. Barns lek är oerhört viktig för deras utveckling och lärande. I leken har de möjlighet att lära sig många olika saker. Där övar de sig till exempel i turtagning, socialt samspel och begreppsuppfattning.

Maten som serveras är hemlagad. Den lagas från grunden med till största delen svenska och ekologiska råvaror.